VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Nhận quyền phép để làm trọn sứ mạng
Receive Power to fulfill the Great Commission

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/18/2008; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2020 4:37:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US15527.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)31
2Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Thay Dạ Đổi Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Theo Dấu Chân Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Chổi Dậy Từ Sự Thất Bại (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.