VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nhận quyền phép để làm trọn sứ mạng
Receive Power to fulfill the Great Commission

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/18/2008; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 17:3:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US16223.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Vô Cửa Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Christ Shape Our Spiritual Life (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Hưởng Giao Ước Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Được Lựa Chọn (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.