VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nhận quyền phép để làm trọn sứ mạng
Receive Power to fulfill the Great Commission

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/18/2008; 289 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.85 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Bối Rối Bức Xúc (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Kế Hoạch (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Sứ Vụ Tín Nhân 6 - Làm Đầy Tớ Để Được Tôi Luyện (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.