VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Quyền năng trong Danh Chúa Jêsus

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/26/2008; 388 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 22:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, 26112.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
2Bạn có Gì Trong Tay? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Người Yêu Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Bài Ca Khải Tượng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Tội Nghiệp (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.