VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự Xức Dầu để mang lại sự tự do

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2008; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 16:42:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US544.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Có Tôn Cao Đấng Con Siêu Việt? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
4Biết Mình Vấp Phạm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Vững Tin Thì Tất Thắng (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.