VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự Xức Dầu để mang lại sự tự do

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2008; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.83 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1, , US0.88 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Minh)2
2Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Niềm An Ủi Cho Một Ông Lão (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Thờ Phượng Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.