VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Sự Xức Dầu để mang lại sự tự do

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/23/2008; 323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khai Phóng Quyền Năng.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US1.34 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Được Ghi Tên Trên Hòn Sỏi Trắng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)4
3ABC Khi Đối Phó Với Bịnh Dịch (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Tiến Trình Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.