VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nếu Chúa Jêsus không nhập thể

Ga-la-ti 4:4-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/14/2008; 429 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 22:37:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.