VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nhu cầu được Báptem trong Đức Thánh Linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/28/2009; 390 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 1:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of15028.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên! (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Bài Ca Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Vô Tử? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.