VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Lợi ích của người được ở trong Đức Chúa Giêxu Christ

Giăng 15:1-17
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:8/16/2009; 1460 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/22/2022 17:52:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.