VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Quyền năng trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/23/2009; 563 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 18:24:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore4122.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Khi Cuộc Đời Không Xãy Ra Như Bạn Toan Tính (Pastor Michael Proud)2
4Giô-sép, Người Có Nghĩa (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.