VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Quyền năng trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/23/2009; 565 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khuôn Mẫu Hội Thánh Đầu Tiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.64 giây
2Ashburn, VA, US32.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Bốn Tấm Lòng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Mọi Sự Đã Được Trọn (Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm)2
4Quyền năng trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Những Lời Tiên Tri Báo Trước Về Việc Chúa Giáng Sinh (Phần 1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.