VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tiệc Thánh có gì đặc biệt?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/6/2009; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 12:50:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Malacca, Malaysia31685.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
2Hội Chứng Stockholm Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Đèn Không Dầu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Làm Sao Để Có Thể Thêm Sự Nồng Cháy Vào Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.