VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đừng yêu thế gian

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/3/2010; 1180 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:36:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5370.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Thành Công Trong Nghịch Cảnh (Mục Sư Ngô Đình Can)3
3Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (I) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
5Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.