VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đừng yêu thế gian

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/3/2010; 1224 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 0:1:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Germany3573.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)57
2Rễ Đâm Theo Dòng Nước (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Chuẩn Bị Cho Ngày Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Tại Sao? (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
5Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.