VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Đừng yêu thế gian

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/3/2010; 1540 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2023 20:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.