VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Đừng yêu thế gian

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:1/3/2010; 1186 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.64 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Châm Rễ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2"Tinh Thần Cầu Nguyện" (Mục Sư Châu An Phước)2
3Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
4Giô-sép Trong Niềm Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
5Niềm Vui Của Lòng Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.