VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Autumn Photo

Làm thế nào để được mặc lấy Quyền Phép mà giảng Lời Chúa cách dạn dĩ?

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2010; 516 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2023 20:47:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.