VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Tiếp nhận Chúa Phục Sinh để được phục hồi sự sống tốt nhất

2 Cô-rinh-tô 5:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/4/2010; 543 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 1:38:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.