VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Vai trò của người cha: Thầy tế lễ, tiên tri, và vua

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/20/2010; 666 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 10:0:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, France17287.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Điều Phải Có Của Người Chúc Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Mục đích và Quyền năng của kinh nghiệm Ngũ Tuần (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.