VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Vai trò của người cha: Thầy tế lễ, tiên tri, và vua

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/20/2010; 622 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 16:37:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2329.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bằng Chứng Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bình An Cho Các Ngươi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.