VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Làm gì để tiếp đón Chúa Vinh Quang?

2 Sa-mu-ên 6:1-15
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/5/2010; 691 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 16:42:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France592.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Bài Ca Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Bằng Chứng Cuộc Đời Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)2
4Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Món Quà Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.