VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Làm gì để tiếp đón Chúa Vinh Quang?

2 Sa-mu-ên 6:1-15
Mục Sư Chung Tử Bửu
C:9/5/2010; 690 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tinh Thần Nên Thánh Chuẩn Bị Đón Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
3Sau Lễ Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hãy Đến Bết-lê-hem (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ơn Cao Sâu (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.