VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Đường Lối Chúa

Giăng 12:24-26
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
C:10/17/2010; 820 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 12:18:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, , US4116.78 phút
2Ashburn, VA, US4163.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Cây Xanh, Cây Khô (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.