VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúa Bình An: Đức Chúa Jêsus mang đến sự bình an

Mác 4:35-5:43
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/19/2010; 709 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/11/2021 2:19:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.