VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chúa dùng những con người bình thường

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2011; 699 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 8:58:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3994.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Loại Bỏ Chăng? (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Con đường dẫn đến nhà quyền năng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ðừng Sợ Sự Bách Hại (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Mang Thập Tự Giá (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.