VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa dùng những con người bình thường

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2011; 678 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 3:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1, France26979.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.