VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Chúa dùng những con người bình thường

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/23/2011; 693 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.75 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Gương Sống Đức Tin Và Trung Tín (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Địa Vị Cao Trọng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Tỉnh Thức (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Bát Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.