VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Quyền Năng Chúa trên bàn tay của bạn

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/13/2011; 812 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/28/2019 14:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1, 27061.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Biết Ơn Để Tạ Ơn (Mục Sư Lê Duy Tín)2
4Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Người Mẹ Có Đức Tin Được Khen Thưởng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.