VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Quyền Năng Chúa trên bàn tay của bạn

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/13/2011; 834 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 21:6:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1, France2272.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Tôi Tạ Ơn Chúa Cách Nào? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Sống Trước Chân Thần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Mình Chỉ Trích Mình (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chúa Bình An: Đức Chúa Jêsus mang đến sự bình an (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.