VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tăng trưởng trong Sự Xức Dầu (I)

Ê-xê-chi-ên 47:1-1
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/20/2011; 421 xem
Xem lần cuối 7/10/2019 20:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-xê-chi-ên 47.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-xê-chi-ên 47.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Cơ Đốc Nhân Siêu Nhiên.


SốKhách từMới xem
1, France7887.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Sự Công Bình Và Phán Xét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đức Tin Và Việc Làm (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2
5Hạnh Phúc Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.