VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xin Phúc Đáp

Xin Phúc Đáp

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2011; 2086 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 13:12:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9747.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
2Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Làm Gì Với Những Bực Bội Hằng Ngày? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Khao Khát Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Bài Ngợi Ca Diệu Kỳ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.