VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/6/2011; 1199 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 1:50:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US11412.76 phút
2Boydton, VA, US11452.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)2
4Yêu Người Như Yêu Mình (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Hội Thánh Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.