VietChristian
VietChristian
nghe.app

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/6/2011; 1273 xem
Xem lần cuối 0.36 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.41 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Nguồn phước thật (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
4Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
5Bước Đi Trong Ân Điển (Mục Sư Chung Tử Bửu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.