VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên

Ma-thi-ơ 6:7-13
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:2/6/2011; 1373 xem
Xem lần cuối 0.87 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.