VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Vượt Qua Giông Tố Cuộc Đời

Vượt Qua Giông Tố Cuộc Đời

Mác 4:35-40
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:3/13/2011; 1488 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 3:51:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US760.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Biết Chúa Qua Sự Bày Tỏ Của Ngài (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Yêu Mến Hay Ham Muốn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Ai Muốn Làm Mục Sư? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Tôi Tớ Và Thánh Đồ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.