VietChristian
VietChristian
httl.org

Tưởng Đã Mất

Tưởng Đã Mất

Lu-ca 15:1-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/20/2011; 2545 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:10:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US5568.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Vô Thực? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Chúa Phục Sinh Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đời Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Đẩy Lui Bóng Tối (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.