VietChristian
VietChristian
svtk.net

Người Quản Gia

Người Quản Gia

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2889 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 18:39:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, Thailand300.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
2Căn Nguyên Của Vấn Đề (Mục Sư Mai Tấn David)2
3Nhìn Lại Để Đi Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4GPS Cho Hành Trình Năm Mới (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Điều gì khiến cho Hội Thánh cao quý?
What is a great church?
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.