VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Người Quản Gia

Người Quản Gia

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/27/2011; 2760 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 16:59:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Những Ví Dụ Của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8719.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Thỏa Lòng (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
2Chúa Đã Sống Lại (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Phân Biệt Đối Xử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Ba Nguyên Lý (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Con Người Mới Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.