VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Bạn yêu quý Chúa đến bao nhiêu?

Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/10/2011; 1272 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 2:16:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Hành Động Thờ Phượng, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4597.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Khao Khát Chúa (Phần 2) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
3Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.