VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên!

Lu-ca 19:35-40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2011; 936 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 19:56:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hành Động Thờ Phượng, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Richardson, TX, US1729.29 phút
2Ashburn, VA, US1765.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tôi Bị Căng Thẳng Và Quá Mệt Mỏi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Công Dân Thiên Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Môn Đồ Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.