VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên!

Lu-ca 19:35-40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2011; 947 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 16:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hành Động Thờ Phượng, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US3475.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Vinh Quang Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Học bước đi trong Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đối diện với sự ngã lòng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.