VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên!

Lu-ca 19:35-40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/17/2011; 947 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hành Động Thờ Phượng, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US0.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Nhớ Lại (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Trong Lá Thư Tình (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.