VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Chúa Sống Lại?

Chúa Sống Lại?

Lu-ca 24:46-48
Mục Sư Lê Phước Lạc
C:4/24/2011; 1726 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 0:36:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1The Villages, FL, US291.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)8
2An Nghỉ Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Người Được Gọi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Công Chính Hóa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.