VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Năng Quyền Chúa Phục Sinh

Mác 16:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2011; 1262 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 17:32:15
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Tình Yêu, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2736.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Đào Nhiệm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Lấy Gì Đền Đáp (Mục Sư Nguyễn Sang)2
4Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.