VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Năng Quyền Chúa Phục Sinh

Mác 16:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2011; 1243 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Tình Yêu, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.80 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Vững Đức Tin (Mục Sư Vương Quốc Sỹ)2
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Người Cha Hạnh Phúc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Được Phước (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Nhưng Chúa Thì Nói Gì? (Phần 1) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.