VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Năng Quyền Chúa Phục Sinh

Mác 16:9-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/24/2011; 1238 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2019 21:24:5
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Ngày Tình Yêu, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US3251.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
2Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Bầu da mới cho năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Biết Ơn Chúa: Vâng Giữ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Nói Việc Khó Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.