VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Ngọn Đèn Trong Đêm Tối

2 Phi-e-rơ 2:12-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/15/2011; 484 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 19:22:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France3273.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)50
2Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đi Trong Sự Sáng (Mục Sư Trương Văn Sáng)2
4Tôi Thú Tội Cùng Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cuộc Đời Mới: Sống Theo Thánh Linh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.