VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thấy Chúa

Thấy Chúa

Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/15/2011; 2412 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 15:47:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Germany4974.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Tôi Biết Chúa Qua Sự Bày Tỏ Của Ngài (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Tạ Ơn Chúa Trong Gian Nan (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Người Cha Nhơn Từ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.