VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời

Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 16:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2011; 2660 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 5:58:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.