VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng Có Quyền Trên Những Trở Lực

Mác 6:45-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2011; 869 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 21:18:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France18057.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cắt Bì (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
4Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Phục Hưng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.