VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng Có Quyền Trên Những Trở Lực

Mác 6:45-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2011; 928 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 10:19:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.