VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng Có Quyền Trên Những Trở Lực

Mác 6:45-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/22/2011; 862 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 18:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US17278.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Những Thách Thức Cho Người Tin Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chờ Đượm Mưa Xuân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.