VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lời Trối Của Vua Đa-vít

1 Các Vua 2:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2011; 1161 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 8:13:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Các Vua 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Các Vua 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, France5185.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Sống Giữa Nghịch Cảnh (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)3
3Trọn Đời Kính Yêu Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Bí Quyết Hội Thánh Tăng Trưởng: Người Phục Vụ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.