VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì?

Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì?

1 Cô-rinh-tô 12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2011; 3346 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 12:25:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France7397.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cắt Bì (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Theo Cách Mới Của Chúa (Mục Sư Phạm Thanh Duy)3
4Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.