VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì?

Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì?

1 Cô-rinh-tô 12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2011; 3304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 23:48:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US4603.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tỏ Tình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Đối Thoại Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thạnh Mậu Và Xanh Tươi Trong Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.