VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Gương Sáng

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 451 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 22:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France19129.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Tin nên công bố (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Bí Quyết Thỏa Lòng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.