VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Gương Sáng

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.57 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Trong Hy Vọng (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
2Thi-thiên 47 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
3Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Phước Cho Kẻ Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc