VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa

Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa

Giê-rê-mi 17:5-8; Ga-la-ti 3:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/29/2011; 1389 xem 8 lưu
Xem lần cuối 37.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giê-rê-mi 17, Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giê-rê-mi 17, Ga-la-ti 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam37.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)4
3Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)3
4Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.