VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Thà Đừng Biết Chúa

2 Phi-e-rơ 2:10-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/5/2011; 556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France4.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Vô Vàn Lưu Luyến (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Chống Đối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cảnh Giác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Tony)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.