VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2a)

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2a)

Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1108 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 12:32:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.