VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2b)

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2b)

Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1017 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 17:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2947.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Chúa Sống Lại? (Mục Sư Lê Phước Lạc)2
3Ưu Tiên Một Của Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Để Kết Quả Đúng Mùa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Nhịp Cầu Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.