VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2b)

Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2b)

Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 978 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/5/2019 15:3:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France31110.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bây Giờ Tôi Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Phần 2) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
5Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.