VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cha Thiên Thượng

Cha Thiên Thượng

Ma-thi-ơ 6:9a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2011; 2515 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 21:2:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Ngày Từ Phụ, Bài Cầu Nguyện Chung.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2597.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Bình An Của Si-mê-ôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)3
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.