VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Gặp gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng có quyền trên những vấn đề làm ta tê liệt

Giăng 5:1-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/26/2011; 1108 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 18:12:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4260.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Kiên Trì Chạy Xong Cuộc Đua (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Đừng Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Phước Hạnh Của Sự Vâng Phục Hay Phép Lạ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Bảo Đảm Tương Lai Của Con Cái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Khi Thấy Lá Rơi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.