VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Gặp gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng có quyền trên những vấn đề làm ta tê liệt

Giăng 5:1-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/26/2011; 1121 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 0:13:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US414.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Nếu Không Tìm Sao Có Thể Thấy (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Đặc Ân Biết Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.