VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tấm Lòng Thật Yêu Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/5/2011; 1570 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 13:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US206.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Uy Quyền Của Lưỡi (Mục Sư Phan Minh Hội)2
3Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.